��z g��ven-sen sendikas�� ba��kanlar kurulu toplant��s��