Öz Güven-Sen Genel Başkan Vekili Murat ÜNAL, yaptığı açıklamada, imzalanan ek protokolle, farklı kamu işyerlerinde çalışan kamu işçilerinin zam oranlarının eşitlenmesinin olumlu bir adım olduğunu, ancak kamu işçilerinin malî ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ihtiyacının devam ettiğini belirtti.

Ünal, ülkemiz refahının arttırılmasında çok önemli bir yer tutan kamu işçilerinin haklarının iyileştirilmesinin, yaşanan yüksek enflasyon ortamında, bilhassa azamî bir önem teşkil ettiğini, kamu işçilerinin malî ve sosyal haklarının, hayat pahalılığı karşısında güncelliğini yitirdiğini belirterek, Öz Güven-Sen olarak, memurlar ve kamu görevlilerine uygulanan seyyanen zam ve %49,25’lik zam oranının, kamu işçilerine de uygulanması talebinde bulunduklarını söyledi.

Ünal, ‘Memurlar ve kamu görevlileri ve emeklilere yapılan iyileştirmeleri olumlu karşılıyoruz. Benzer sıkıntıları yaşayan kamu işçilerine de aynı çerçevede iyileştirme yapılması, hakkaniyete ve çalışma barışının sağlanmasına büyük katkıda bulunacaktır. Öz Güven-Sen olarak, kamu görevlilerine yapılan uygulamaya benzer şekilde, kamu işçilerine de seyyanen zam yapılmasını ve zam oranlarının arttırılarak kamu işçilerinin malî ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep ediyoruz.’ dedi.

Murat ÜNAL, kamu işçilerinin haklarının, ülkemiz için hayatî önem arz ettiğini ve Öz Güven-Sen olarak, bu yöndeki taleplerin bugüne kadar ilgili makamlarla paylaşıldığını, bundan sonraki süreçte de konunun takipçisi olunacağını beyan etti.