Neden Sendikalı Olmalıyız?

Özel Güvenlik Görevlilerinin; haklı taleblerini daha güçlü ve daha etkin dile getirmek ve sorunlarımızı çözüme kavuşturmak için.
Öz Güven-Sen Sendikası; kuruluş ilkesi gereği aynı acı, aynı dert, aynı sorunları yaşayan ve evrensel çalışma yaşamı talebinde bulunan, özel güvenlik görevlilerinin evi, sığınağı ve barınağıdır.
▪︎Tayin Hakkı
▪︎Gazilik Hakkı
▪︎Şehitlik Hakkı
▪︎Ücret Eşitliği
▪︎Yıpranma Hakkı
▪︎İş Güvencesi
▪︎Sorumluluk Hakkı
▪︎Daimi Kimlik Kartı
▪︎Görevde Yükselme Hakkı
▪︎19. İşkolu Düzenlemesi gibi konular öncelikli taleblerimiz arasındadır.
Öz Güven-Sen Sendikası; bir olanların, beraber olanların, omuz omuza olanların, geleceğe umutla bakanların, haksızlığa karşı tavrı olanların bilcümle tüm çalışanların ve özel güvenlik görevlilerinin ana kucağı, baba ocağıdır.
"Güvenlikle Düşünen Güvenliği Düşünen"

 Nasıl Üye Olurum?

Fotoğraflar